0400 636 548 info@rtmrakenne.fi

Esteettömyyskartoitus Turku

 

Esteettömyyskartoitukset
taloyhtiöille

Kun taloyhtiössä aletaan suunnitellaan remonttia, kannattaa samalla miettiä voidaanko remontin yhteydessä parantaa talon esteettömyyttä. Taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea tukea esteettömyysmuutoksiin. Aran myöntämän esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Esteettömyysavustusta voidaan hakea liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.

Esteettömyyskartoitus taloyhtiöille

Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim.

– ulko-ovien automatisointi
– kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen
– hissin esteettömyyskorjaukset

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

 

Esteettömyyskartoitus korvaushakemuksen liitteeksi

Kun taloyhtiössä on päätetty ryhtyä esteettömyyshankkeeseen, laaditaan esteettömyyssuunnitelma eli esteettömyyskartoitus. Esteettömyyskartoituksessa selvitetään taloyhtiön esteettömyyden taso lähtötilanteessa sekä korjaustarpeet esteettömyyden parantamiseksi. Esteettömyyskartoituksen tarkoitus on antaa selkeä kuva esteettömyyden ongelmakohdista sekä mittatarkkaa tietoa mm. oviaukkojen leveyksistä, kynnyskorkeuksista sekä tasoeroista sisäänkäynnin edessä tai kulkureitillä. Esteettömyyskartoitus liitetään ARAn korjausavustushakemukseen.

Meiltä saat taloyhtiön esteettömyyskartoitukset sekä hankesuunnittelun. Esteettömyyskartoituksen tekee koulutettu esteettömyyskartoittaja.

Esteettömyyskartoitus alkaen 650€ (sis alv 24%)
Esteettömyyshankkeen suunnittelu alkaen 650€ (sis alv 24%)

Esteettömyyskartoitus ja asiantuntijapalkkiot kuuluvat ARAn korvattavien kustannusten piiriin.

ARAn hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm:

1. Yhtiökokouksen tms pöytäkirja, josta käy ilmi päätös hankkeeseen ryhtymisestä
2. Hankkeen rahoitussuunnitelma
3. Toimenpidelupa tai rakennuslupa
4. Hanketta koskevat suunnitelmat/rakennuksen piirrustukset
5. Esteettömyyskartoitus tai muu kuvallinen selvitys
6. Selvitys hankkeen kustannuksista
7. Kopiot rakentamista koskevista tarjouksista/sopimuksista
8. Kaupparekisteriote
9. Isännöitsijäntodistus
10. Tietoja kiinteistöstä

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Esteettömyyskartoittaja Turku
Kirsi Hoikkala
p. 0400 636 841
info@rtmrakenne.fi

Ota yhteyttä

Marko Mäkinen
0400 636 548

Miikka Ahde
0500 660 670

 

Sähköposti
info@rtmrakenne.fi