Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
RTM Rakenne Oy
Y-tunnus: 2733010-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Marko Mäkinen
Puhelin: 0400 636 548
Sähköposti: info@rtmrakenne.fi

3. Rekisterin nimi 

RTM Rakenne asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi / yrityksen nimi, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Internetin julkiset osoitelähteet, postituslistallemme pyytäneet sekä mainonnalla kerätyt pyynnöt, erikseen luvan antaneet, tarjouspyynnön tai tilauksen tehneet asiakkaat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

MailChimp palvelu toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. MailChimp on sitoutunut noudattamaan EU/Swiss-U.S. Privacy Shield Framework:ssa esitettyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy.

9. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista. Tarpeettomat tiedot hävitetään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Rekisteri edellyttää tunnistautumista.

11. Rekisteröidyn tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä. Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.